La PERIFÈRICA, què oferim?

Oferim suport tècnic tant en els primers passos de noves activitats, com en la seva consolidació o transformació en cooperativa des d’altres formes jurídiques.

Facilitem espais de transferència de coneixement tècnic ja sigui des de la formació en gestió de les empreses i entitats culturals com en altres experteses vinculades a les diferents branques de l’activitat cultural.

Volem ser un referent en el desenvolupament socioeconòmic del Barcelonès Nord, en la creació d’empresa en el sector de les indústries culturals i en la promoció d’ocupació de qualitat; tot això orientat des dels valors de l’economia social i solidària.

1

Mapatge
i diagnosi

Disposem d’eines d’observació, diagnosi, recerca i identificació d’aspectes estratègics clau per al món de les indústries culturals del territori. Treballem per a oferir recursos per a la visibilització dels projectes com mapes, bases de dades obertes per a la localització i contacte de serveis culturals, repositoris de bones pràctiques i eines de difusió de les iniciatives i demandes de les empreses del sector.

2

Divulgació, sensibilització
i generació de coneixement

L’objectiu del servei és donar a conèixer la forma d’organització del treball cooperativa dins el sector cultural mitjançant tallers i accions específiques. També s’oferiran sessions per al disseny d’estratègies vinculades al creixement i que ajudin a consolidar la viabilitat, la gestió i la sostenibilitat dels projectes . Es proposaran, també, accions destinades a fomentar la col·laboració entre empreses del sector amb l’objectiu de crear nous projectes que fomentin l’ocupabilitat i la inserció laboral i el desenvolupament del sector cultural al territori del Barcelonès Nord.

3

Formació per a la promoció,
creació i consolidació de cooperatives
i projectes ESS

Oferim formacions específiques dirigides a professionals, associacions i empreses per a donar a conèixer tots els aspectes del món cooperatiu , consolidar l’oferta de serveis de les empreses culturals i ampliar el seu mercat. Assessorem a col·lectius i persones per a la creació o transformació en cooperativa dels seus projectes d’activitat econòmica col·lectiva.

4

Servei d’acompanyament per la creació
i consolidació de cooperatives
i projectes de l’ESS

Oferim un servei d’acompanyament individualitzat i integral en els processos de creació o consolidació de cooperatives en el sector cultural. Disposem d’un equip tècnic capacitat per a resoldre dubtes i problemes que es puguin presentar en aquests processos i per a facilitar l’enxarxament amb la resta d’entitats de l’economia social i solidària i dinamitzar-ne la intercooperació.