La PERIFÈRICA, què és?

La Perifèrica és un dispositiu públic, cooperatiu i comunitari generat des de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord que té com a objectiu la visibilització, l’impuls i la consolidació dels projectes d’activitat econòmica dins el sector de les indústries culturals en el marc de l’economia cooperativa.