SOM

una iniciativa pública, cooperativa i comunitària d’impuls a l’activitat econòmica cooperativa dins les indústries culturals generada per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord i finançada pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

LA FORMEM

Cooperatives i entitats del Barcelonès Nord com El Círcol, la Sargantana, Capfoguer, FemProcomuns i DiP, amb el suport tècnic de Grameimpuls, Impo (Ajuntament de Badalona) i La Fàbrica.

ENS ADRECEM A

persones i col·lectius de persones emprenedores, associacions, entitats, empreses, professionals i autònoms del sector cultural, escoles, instituts i universitats del territori, institucions públiques i altres agents relacionats amb el món cultural.

SUMAREM

totes les empreses i entitats de l’economia social i solidària del món de la cultura que ho desitgin a l’assemblea de la Perifèrica per tal de definir el seu pla d’actuació i els seus objectius.

ACTUEM A

les ciutats de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs i ens vinculem activament a les xarxes cíviques, comunitàries i culturals de les dues ribes del Besòs.

TREBALLEM EN

Contribuïr a visibilitzar les iniciatives professionals i comunitàries del món de la cultura del Barcelonès Nord, fent extensives les seves millors pràctiques en innovació, cohesió social, desenvolupament territorial i intercooperació.

Posar a l’abast dels professionals de la cultura els valors de l’empresa cooperativa i de l’economia social i assessorem i acompanyem els processos de formalització, constitució i consolidació dels seus projectes d’activitat econòmica.

Dinamitzar els processos d’intercooperació entre entitats i empreses del sector cultural per tal d’innovar i escalar nous projectes al territori.

Oferir suport tècnic tant en els primers passos de noves activitats, com en la seva consolidació o transformació en cooperativa des d’altres formes jurídiques.

Facilitar espais de transferència de coneixement tècnic ja sigui des de la formació en gestió de les empreses i entitats culturals com en altres experteses vinculades a les diferents branques de l’activitat cultural.

Volem ser un referent en el desenvolupament socioeconòmic del Barcelonès Nord, en la creació d’empresa en el sector de les indústries culturals i en la promoció d’ocupació de qualitat; tot això orientat des dels valors de l’economia social i solidària

LA NOSTRA OFERTA DE SERVEIS

MAPATGE I DIAGNOSI

Disposem d’eines d’observació, diagnosi, recerca i identificació d’aspectes estratègics clau per al món de les indústries culturals del territori. Treballem per a oferir recursos per a la visibilització dels projectes com mapes, bases de dades obertes per a la localització i contacte de serveis culturals, repositoris de bones pràctiques i eines de difusió de les iniciatives i demandes de les empreses del sector.

DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

L’objectiu del servei és donar a conèixer la forma d’organització del treball cooperativa dins el sector cultural mitjançant tallers i accions específiques. També s’oferiran sessions per al disseny d’estratègies vinculades al creixement i que ajudin a consolidar la viabilitat, la gestió i la sostenibilitat dels projectes . Es proposaran, també, accions destinades a fomentar la col·laboració entre empreses del sector amb l’objectiu de crear nous projectes que fomentin l’ocupabilitat i la inserció laboral i el desenvolupament del sector cultural al territori del Barcelonès Nord.

FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE COOPERATIVES I PROJECTES ESS

Oferim formacions específiques dirigides a professionals, associacions i empreses per a donar a conèixer tots els aspectes del món cooperatiu , consolidar l’oferta de serveis de les empreses culturals i ampliar el seu mercat. Assessorem a col·lectius i persones per a la creació o transformació en cooperativa dels seus projectes d’activitat econòmica col·lectiva.

SERVEI D’ACOMPANYAMENT PER LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE COOPERATIVES I PROJECTES DE L’ESS

Oferim un servei d’acompanyament individualitzat i integral en els processos de creació o consolidació de cooperatives en el sector cultural. Disposem d’un equip tècnic capacitat per a resoldre dubtes i problemes que es puguin presentar en aquests processos i per a facilitar l’enxarxament amb la resta d’entitats de l’economia social i solidària i dinamitzar-ne la intercooperació.