Subvencions a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital

del 5 al 23 de setembre de 2022

L’Institut Ramon Llull convoca subvencions a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital

Traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital sempre que es compleixin els requisits següents:

  • El text ha d’haver estat escrit originalment en llengua catalana, castellana o occitana en la seva varietat aranesa.
  • La traducció ha de ser realitzada durant l’any de la convocatòria.

No són objecte d’aquesta convocatòria:

  • La traducció al català i a l’ aranès d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per la seva difusió digital.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 5/9/2022 al 23/9/2022 (ambdós inclosos)

Més informació