Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat

del 5 de juliol al 4 d’octubre de 2022

El període de presentació de sol·licituds és del 5 de juliol al 4 d’octubre de 2022 a les 14h.

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural publicarà per segon any la convocatòria d’ajuts que té com a objectiu formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals. També pretén afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes de l’àmbit de l’ensenyament reglat.

Les entitats destinatàries d’aquesta línia d’ajuts són els ajuntaments de Catalunya (amb l’excepció de l’Ajuntament de Barcelona), així com les entitats municipals descentralitzades.

Els programes a subvencionar poden incloure dos tipus de línies d’actuació: per una banda programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals i, per altra, projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals.

Les bases d’aquests ajuts preveuen dues modalitats diferents de programes, una d’arts escèniques i música i una altra d’arts visuals. Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud per a cada una de les modalitats. Els projectes presentats poden incloure els dos dipus de línies d’actuació: programacions professionals i projectes participatius.

Més informació