Subvencions per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural

del 20 de juliol al 2 d’agost de 2022

L’ICEC convoca subvencions per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 2 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Es consideren projectes singulars d’especial interès cultural aquelles iniciatives que desenvolupin propostes de les modalitats descrites en l’apartat següent, que contribueixin al desenvolupament i la consolidació de l’activitat o la professionalització del sector cultural. No han de formar part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privades sol·licitant.

Amb les modalitats següents

 1. Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).
 2. Projectes en l’àmbit de la música.
 3. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual.
 4. Projectes en l’àmbit de les arts visuals.
 5. Projectes en l’àmbit del llibre.
 6. Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors.

Per a totes les modalitats no són objecte d’aquestes subvencions:

 1. L’organització de celebracions, premis, concursos, gales, mostres, commemoracions i aniversaris.
 2. La realització de qualsevol tipologia de consultories i estudis de diagnosi empresarial.
 3. Projectes d’inversió o despesa corrent relacionada amb la reducció de la petjada de carboni o implementació
  de plans de sostenibilitat ambiental.
 4. Projectes d’inversió, d’obres de reforma o millora d’infraestructura o d’adquisició de qualsevol bé inventariable.
 5. Les activitats de formació o capacitació professional.
 6. La creació, producció, programació, difusió, distribució, comercialització i explotació de qualsevol obra i producte cultural si són subvencionables per les altres línies d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Per a modalitats específiques no son objecte d’aquestes subvencions:

 1. Projectes en l’àmbit de música. L’organització de festivals.
 2. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual. L’organització de festivals.
 3. Projectes en l’àmbit del llibre. L’organització de simpòsiums, congressos, fòrums. L’organització de fires del llibre entenent-se com a tals aquelles en les quals es produeix la venda de llibres al públic final.

Més informació