Subvencions de l’Institut Ramon Llull, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat per dur a terme activitats en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura

del 12 al 27 de setembre de 2022

L’Institut Ramon Llull convoca subvencions a la mobilitat per dur a terme activitats que tinguin lloc entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2022 fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, que contribueixin a la difusió a l’exterior de la creació catalana, sempre que es compleixin els requisits següents:

  • Que l’artista, comissari, dissenyador o arquitecte (en endavant, l’autor) hagi realitzat, com a mínim, una activitat o projecte individual en el circuit professional o hagi estat objecte d’una publicació monogràfica sobre la seva obra.
  • Que l’autor hagi rebut crítica especialitzada.

No són objecte d’aquesta convocatòria els desplaçaments que tinguin per objecte:

  • La realització d’activitats que no estiguin incloses dins un circuit professional
  • La realització d’activitats emmarcades en l’àmbit de la cultura popular i tradicional
  • La realització de viatges preparatoris
  • L’assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l’àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació
  • La realització d’exposicions de patrimoni artístic o arquitectònic

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions tant les persones físiques com jurídiques.

​​Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al transport de la càrrega i la seva assegurança, embalatges, producció de caixes de transport d’obra així com l’allotjament (màxim dues nits, tres si es tracta d’un desplaçament intercontinental) i el desplaçament de l’autor per assistir a l’activitat.

L’autor podrà anar acompanyat d’una altra persona amb una funció artística o tècnica necessària pel desenvolupament de l’activitat

També es consideren despeses subvencionables:

Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’activitat corresponent, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

Més informació

Vídeos de l’acte